Oproep deelname aan de 'Slach troch Akkrum' 2021-2022 met als thema “Verbinding”.

Het jaar 2020 ligt inmiddels achter ons en de werkgroep van de kunstwandelroute “Slach troch Akkrum” is al weer een poosje bezig om de vierde route (2021-2022) te organiseren. 
De kunstwerken van route 2020-2021 hadden als thema “Vrijheid”. Dat was met het oog op 75 jaar leven in vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Wie kon weten dat dit thema nog op een heel andere manier betekenis zou krijgen? Natuurlijk qua impact niet te vergelijken, maar toch. Laten we hopen dat we ook wat betreft de coronacrisis het ergste hebben gehad.
De huidige kunstroute, die nog tot begin mei in het dorp te bezichtigen is, heeft afgelopen jaar een aantal van naar schatting 8000 bezoekers getrokken. Dat is een geweldig resultaat.
Het thema voor de volgende keunstkuier is “Verbinding”. 
Alle beeldende kunstenaars uit Akkrum/Nes en omstreken, ook kinderen, worden uitgenodigd om met dit thema aan de slag te gaan. Schilderijen, tekeningen, foto’s maar ook ruimtelijke objecten zijn welkom. 
Hoewel de werkgroep wat betreft dit thema wel is geïnspireerd door het coronajaar, is het niet de bedoeling dat in de kunstwerken een directe link naar Covid-19 gemaakt wordt. We hebben geen zin om nog een jaar extra tegen mondkapjes en dergelijke aan te moeten kijken.
Het is de bedoeling dat je minimaal twee en maximaal drie van jouw kunstwerken instuurt. Dit om de deskundige en kritische beoordelingscommissie de mogelijkheid te geven keuzes te maken om zoveel mogelijk een samenhangende kunstroute te kunnen samenstellen. 
Stuur foto’s van je kunstwerken op, ook van de ruimtelijke objecten zoals bijvoorbeeld keramiek. Die laatste zullen ook als foto onderdeel gaan uitmaken van de route, als de beoordelingscommissie ze tenminste goedkeurt. Fysiek exposeren van dat soort objecten is in de buitenlucht vrijwel niet mogelijk dan wel onwenselijk.
Je kunt je opgeven vóór 8 februari. Na opgave krijg je verdere informatie. De foto’s van de kunstwerken moeten uiterlijk 1 april ingezonden zijn. 
Daarna gaat de beoordelingscommissie ermee aan de slag. Deze toetst de inzendingen op thema, artistiek en technisch niveau en originaliteit. 
Inzending betekent dus niet automatisch deelname….
Het is de bedoeling om de nieuwe kunstroute rond 1 juni te openen.
Omdat het thema “verbinding” een nogal abstract onderwerp is, wordt er voor kinderen op de scholen nog extra aandacht aan besteed. 
Opgave voor deelname aan de kunstroute 2021-2022 vóór 8 februari as. bij:
Ab Karreman: ab.karreman@hetnet.nl (mailto:ab.karreman@hetnet.nl) of
Mello Sevinga: mentsevinga@kpnmail.nl (mailto:mentsevinga@kpnmail.nl) 

Kunstroute Kunstroute

Reacties
Reactie: (G meeter)
7-1-2021, 14:47
Wil me graag weer opgeven voor een nieuw schilderij over verbinding ik weet nog geen onderwerp maar zal me de komende dagen er in verdiepen