Aan de slag met Heerenveen Aardgasvrij

Het lijkt nog ver weg, 2050. Over 30 jaar moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af zijn. Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we nu wel starten. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente Heerenveen per dorp of buurt verkennen hoe dit te realiseren is. Dit staat beschreven in de aanpak Heerenveen Aardgasvrij.
 
Plan van aanpak
Het College van B &W heeft op 12 mei 2020 het Plan van Aanpak vastgesteld en legt het nu voor aan de raad ter besluitvorming. Wethouder Jelle Zoetendal legt uit hoe we starten: ”De opgave is enorm, want in 2050 moeten er ruim 25.000 woningen en gebouwen in Heerenveen aardgasvrij zijn. We zetten kleine stappen zodat we ervan kunnen leren. Als je niet uitkijkt, wordt de aanpak snel te technisch of financieel. We kunnen het alleen samen doen en gaan daarom in gesprek met de dorpen en buurten. Van najaar 2020 tot voorjaar 2021 kunt u ons in de buurt verwachten.”
 
Verduurzamen begint bij energie besparen 
Een eerste stap is al gezet. In de wintermaanden leende de gemeente warmtebeeld-camera’s uit waarmee inwoners uit wijken en dorpen aan de slag gingen. Op die warmtebeelden is te zien waar warmteverlies optreedt uit de woning. Door deze plekken te isoleren, wordt energie bespaard. Dat scheelt weer, want hoe lager het energieverbruik, hoe minder verduurzaming nodig is. Een goed geïsoleerd huis is bovendien aangenamer en gezonder om in te leven.
 
Overgang naar duurzame warmte
Naast besparing kijkt de gemeente samen met inwoners ook verder naar verduurzaming. Hoe kunnen we straks zonder aardgas onze huizen en het water verwarmen? De stip aan de horizon is 2050. Welke volgende stappen kunnen we nu al nemen?
De rijksoverheid verplicht elke gemeente om daar een visie over op te stellen: de Transitievisie Warmte (TVW). In de gemeente Heerenveen noemen we dat de ‘aanpak aardgasvrij’.
 
Ondanks onzekerheden wel starten
De warmtetransitie is enerzijds complex en pionierswerk en anderzijds heel concreet want iedereen krijgt ermee te maken. Het betekent dat huizen anders verwarmd gaan worden met nieuwe systemen. Deze aanpassingen zijn ingrijpend en daarom kiest de gemeente Heerenveen er voor om inwoners hierbij goed te betrekken, onder meer door bijeenkomsten te organiseren. 
Omdat 2050 nog ver weg is, en de technieken, ontwikkelingen en regelgeving continu door gaan, past de gemeente de aanpak telkens aan aan de actualiteit. 
 
Vervolg 
Op 20 juni as. neemt de gemeenteraad een besluit over het Plan van Aanpak.

Luchtfoto-©akkrum.net-9213 Luchtfoto-©akkrum.net-9213