Geen stille tocht dit jaar

Van het 4-mei comité kreeg de redactie het bericht dat tot hun grote spijt de stille tocht met bloemleggingen alsmede de aansluitende herdenkingsbijeenkomst in de Terptsjerke te Akkrum op 4 mei a.s. niet doorgang kunnen vinden. En dat, terwijl het 75 jaar geleden is, dat we werden bevrijd van de Duitse bezetter.
De voor eenieder begrijpelijke redenen hiervan zijn, zoals bekend, gelegen in de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die ons kabinet heeft afgekondigd  i.v.m. het rondwarende en zeer besmettelijke coronavirus.
Het comité beraadt zich nog op de vraag of deze herdenking naar een later moment in dit jaar wordt verplaatst, dan wel pas volgend jaar weer zal worden gehouden. T.z.t. hopen ze daarover nadere informatie te verstrekken..
Het comité hoopt jullie allen bij een volgende stille tocht weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

4-mei 4-mei