Nieuwe app met Friese filmpjes voor kinderen: Omrop Fryslân Tsjil

Omrop Fryslân komt met een nieuwe app speciaal voor kinderen: de Omrop Fryslân Tsjil app. Kinderen kunnen daarmee in een veilige omgeving Friese filmpjes bekijken die voor hun leeftijd geschikt zijn. Omrop Fryslân heeft de app ontwikkeld, omdat kinderen en jongeren steeds vaker programma’s en filmpjes bekijken via apps en social media.

Uit een onderzoek onder kinderen, dat Omrop Fryslân in 2018 heeft laten uitvoeren, kwam naar voren dat bijna de helft van de Friese kinderen ook graag buiten de school om naar Friestalige filmpjes wil kijken. Op basis daarvan heeft Omrop Fryslân de nieuwe Omrop Fryslân Tsjil app ontwikkeld, met steun van de provincie Fryslân. Kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen met de app in een veilige omgeving Friese filmpjes bekijken. De programma’s worden op leeftijd aangeboden, kinderen krijgen alleen de filmpjes te zien die voor hun leeftijd geschikt zijn. De app is te downloaden yn de App store en de Google Play Store.

Omrop Fryslân Tsjil
Omrop Fryslân lanceert Omrop Fryslân Tsjil ook meteen als de nieuwe naam voor het brede palet aan programma’s voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. Van Kening Hert & Harry Hazze tot WitWat en Jennifer to the Max. Eerder vielen alle programma’s onder de naam Skoal.tv, maar die naam past niet meer bij de manier waarop kinderen en jongeren kijken. De filmpjes worden zo gepresenteerd dat het voor hen aantrekkelijk is om naar te kijken, ook buiten de school om. De Friese taal en cultuur worden daarbij als ’natuurlijk gegeven’ beschouwd, ze worden niet opgelegd, maar zijn altijd voelbaar in de sfeer van de filmpjes. Die sfeer draagt bij aan het aanvaarden van het Fries als een natuurlijke taal in Fryslân en stimuleert om het te spreken en te schrijven.

Op school
Omrop Fryslân Tsjil is voor docenten een goed hulpmiddel bij de lessen Fries en een mooie steun bij andere vakken. De content sluit aan bij de lesmethoden Fries door bruikbaar ondersteunend audiovisueel materiaal te bieden. Er is daarnaast aansluiting bij andere schoolvakken, of dat nu een andere taal of wiskunde, geschiedenis of biologie is. De Friese filmpjes kunnen daarmee geïntegreerd worden in andere lessen, zo hoeft de taal geen ’vreemde eend in de bijt’ in het lesrooster te zijn.

Kijk voor meer informatie en alle filmpjes op Omropfryslan.nl/tsjil (https://tsjil.omropfryslan.nl).

omrop_fryslan_tsjil_app omrop_fryslan_tsjil_app