Gemeente zoekt eigenaar van vaartuig  

De gemeente Heerenveen is op zoek naar de eigenaar van een vaartuig dat op de kade van de Moudedyk ligt. De eigenaar van deze illegaal liggende vaartuig heeft tot 8 mei de tijd om het vaartuig te verwijderen en verwijderd te houden. Mocht hier geen gehoor aan worden geven, dan gaat de gemeente het vaartuig verwijderen op kosten van de eigenaar! Een medewerker van de gemeente heeft een last onder bestuursdwang aan het vaartuig bevestigd. Heb je vragen? Neem dan contact opnemen met de afdeling Handhaving via telefoonnummer 140513.

Vaartuig Vaartuig