Bruggen a.s. zaterdag en maandag (koningsdag) geopend

De bruggen in de gemeente Heerenveen worden tot 28 april volgens het winterregime bediend. Dit betekent door de week tussen 9.00 uur en 17.00 uur op afroep (KCC gemeente Heerenveen, telnr 140513).
Uit praktisch oogpunt zijn de brugwachters op zaterdag 25 april en maandag 27 april (Koningsdag) aanwezig op de bruggen om deze te bedienen. U hoeft dan niet te bellen. Op zondag is er geen bediening van bruggen (dit geldt voor heel Friesland).

Bruggen-geopend Bruggen-geopend