(INGEZONDEN) Koninklijke onderscheiding voor Marten Boonstra en Rene Hooghiemster

Marten Boonstra en Rene Hoogheimster zijn afgelopen woensdag 5 februari in de brandweerkazerne van Akkrum door burgemeester van der Zwan koninklijk onderscheiden voor hun inzet al meer dan 20 jaar voor de vrijwillige brandweer in Akkrum.

Naast de beide Akkrumer brandweermannen is ook Gerard Nijmeijer, lid van blusploeg Tjalleberd, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Marten en René, oftewel de bakker en de boer. Beide, en zeker in deze combinatie,  een symbool van brandweer Akkrum. Want de bakker en de boer zijn al 20 jaar lang duidelijk aanwezig, licht eigenzinnig en kritisch,  staan er als het er op aankomt!

Marten en René zijn dik 20 jaar geleden samen begonnen bij de brandweer, samen hebben ze ook de opleiding gedaan. En dat zal geen gemakkelijke tijd zijn geweest voor de instructeurs. Want al zorgden ze samen voor veel gezelligheid, ze wisten het samen vaak ook een tikkie beter. De instructeurs hadden dan ook bedacht dat het niet handig zou zijn om als duo het praktijkexamen te doen. Daar dachten de bakker en de boer anders over. Ze bedachten een simpele maar doeltreffende oplossing. Samen te laat verschijnen op het examen zodat de anderen al waren gestart en ze wel samen examen moesten doen. 

En zo staan ze dus na ruim 20 jaar ook weer samen op het podium. Tijdens de feestelijk avond werd stilgestaan bij de diverse anekdotes en gebeurtenissen van de afgelopen 20 jaar. 20 jaar waarin beide heren een groot plichtsbesef hebben getoond voor de veiligheid van Akkrum en omgeving. Waarin zij, met steun van hun gezin, op soms bizarre tijdstippen en onder soms heftige omstandigheden zich hebben in gezet voor de gemeenschap. 

Na meer dan 20 jaar lid te zijn geweest is Marten Boonstra per 1 februari 2020 gestopt. In al deze jaren is Marten niet alleen voor de brandweer, maar ook voor het dorp een belangrijke kracht. Dit maakte hem voor het korps een waardevolle vrijwilliger, hij gaf blusgroep Akkrum een gezicht in het dorp.

Naast Marten is ook Haijo Tielemans per 1 februari gestopt bij de vrijwillige brandweer van Akkrum. Haijo is vanaf 1 september 1987 in dienst van de brandweer en is met meer dan 32 (!) jaar de nestor van brandweer Akkrum. Een zeer ervaren stabiele factor binnen het korps. Haijo stond er altijd.

Marten en Haijo hebben beiden een groot verantwoordelijks gevoel en hebben met hun trouwe dienst als bevelvoerder en manschap veel waarde gehad voor de brandweer Akkrum. Maar nu wordt het voor beiden echt tijd voor andere dingen. De blusploeg van Akkrum is beide heren dankbaar voor hun jarenlange inzet! 

Het korps is blij dat zij inmiddels 3 nieuwe korpsleden mogen verwelkomen; Joyce Kint, Dirk Kooistra en Daan Spijkerman.  Zoals de burgemeester al zei: de bakker is vervangen door de slager. 

Ondersdcheidingen Ondersdcheidingen