Rijkswaterstaat organiseert informatieavond over vervanging brug Oude Schouw

Rijkswaterstaat werkt aan een onderzoek naar de vervanging van de brug Oude Schouw. De brug is verouderd en moet worden vervangen. Voor omwonenden houdt Rijkswaterstaat op maandag 3 februari van 19.00 tot 21.00 uur in Restaurant Oude Schouw een informatiebijeenkomst.
De brug over het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van het programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel welke mogelijkheid er is voor de nieuwe oeververbinding in de breedste zin van het woord. Het doel is om een gedragen oplossing voor de oeververbinding vast te stellen. Daarvoor wordt ook kennis vanuit de omgeving gevraagd.

Ald Skou ©akkrum.net Ald Skou ©akkrum.net