Inwoners tevreden over Wmo-voorzieningen

Inwoners uit de gemeente Heerenveen zijn wederom erg tevreden over de toegankelijkheid en kwaliteit van de geleverde Wmo-voorzieningen. Dat blijkt uit het verplicht onderzoek wat jaarlijks gehouden wordt onder Wmo-cliënten die hulp (hebben) ontvangen afgestemd op de persoonlijke situatie. Ook laten de onderzoeksresultaten zien dat de meitinkers een belangrijke rol vervullen in deze tevredenheid. 

Meer zelfstandigheid tijdens het dagelijks leven
De onderzoeksresultaten van de gemeente Heerenveen zijn vergeleken met die van 59 andere gemeenten, de zogeheten referentiegroep.. Centraal binnen het onderzoek staat de wijze waarop inwoners de toegankelijkheid en kwaliteit van de Wmo-voorzieningen ervaren. En welke invloed dit heeft op inwoners om zich tijdens het dagelijks leven te kunnen redden. Resultaten laten zien dat inwoners van de gemeente Heerenveen erg tevreden zijn.

Inwoners melden zich bij de gemeente om te komen tot een passende ondersteuning. Maar liefst 93% van de ondervraagden geeft aan dat de geboden hulp aan de wensen voldoet. 89% beaamt ook dat de kwaliteit goed is. Dit is hoger dan de referentiegroep uit het onderzoek: 84%. De meest voorkomende Wmo-voorzieningen die afgenomen worden zijn hulp in de huishouding, een collectief vervoerspasje en een scootmobiel. Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt dat zij door de geboden ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen (82%) en zich beter kunnen redden (84%).

Belangrijke rol voor meitinkers
Meitinkers vormen een belangrijke rol in deze algehele tevredenheid. Meitinkers zijn voor veel inwoners het eerste aanspreekpunt bij een hulpvraag. 82% van de ondervraagden geeft aan dat zij snel worden geholpen. Het gesprek wat plaatsvindt met de meitinker kan rekenen op positieve resultaten: 90% voelt zich serieus genomen, 93% is zeer tevreden over de manier waarop er naar hen geluisterd werd. 

Een ander onderzoek – specifiek gericht op de bereikbaarheid, omgang en tevredenheid t.a.v. de meitinkers – laat ook zien dat meitinkers van grote waarde zijn. Al 5 jaar lang zetten zij zich succesvol in om de toegang tot de zorg lokaal en laagdrempelig te houden voor onze inwoners. Uit de resultaten komt naar voren dat de meitinker als een prettige en deskundige gesprekspartner gezien wordt, die samen met de inwoners zoekt naar de best mogelijke oplossing.

Gemeentehuis-Heerenveen Gemeentehuis-Heerenveen

Reacties
Reactie: (W de Zee de Ruiter)
30-1-2020, 12:28
Ik bin hiel bliid mei de Wmo. Sawol mei de taksje as mei de hùshâldelijke help. Tige, tige tank. Groetnis : Wokke de Zee.