Viswedstrijd in Akkrum druk bezocht

Op donderdag 27 juni j.l. vond aan de oevers van de Boarn in Akkrum de jaarlijkse viswedstrijd plaats, als opening van het Merke-feest.
Om 19.00 uur werd gestart en veel jonge vissers, maar ook diverse ouderen wierpen hun hengel uit ter hoogte van de Boarnswâl en Bûterwâl.
Dit jaar geen vlagvertoon en muziek omdat Boarnswâl-bewoner 
mevrouw Gepke Dijkstra enige dagen voor 27 juni j.l. was komen te overlijden.
Na een goed en constructief overleg met de dochters van mevrouw Dijkstra werd door de organisatie besloten om de viswedstrijd wel door te laten gaan.
De organisatie – de stichting Akkrum-Nes Centraal, in samenwerking met de buurtvereniging Heechein en de Hengelsportvereniging Heerenveen – besloot zelf om er een wat meer sobere uitvoering van te maken.
Mevrouw Dijkstra heeft zich in het verleden zo’n 20 jaren doende gehouden met het verzamelen en selecteren van alle publicaties rond de activiteiten van de organisatie en zij maakte daar fraaie plakboeken van.
Een paar tellen voor 19.00 uur werden er al 2 vissen gevangen. Die kinderen ontvingen een pechprijs.
De grote winnaar werd Ivar Swiersema, 9 jaar oud. Het zit in de genen binnen dat geslacht!
Hij haalde maar liefst 14 vissen boven water binnen een tijdsbestek van een kleine 5 kwartier. Ivar ging met 3 bekers naar huis.
De bekers werden beschikbaar gesteld door eetcafé “Kromme Knilles”.
Alle deelnemers (  150) ontvingen een fraaie herinneringsmedaille, met halslint, gefabriceerd door de specialisten uit Akkrum: Bogra-Matic.
De hengelsportvereniging Heerenveen subsidieerde het geheel met €  200,- en 
was tegenwoordig in de persoon van de heer Terpstra, kleinzoon van wijlen 
Rinse Terpstra, die vroeger actief was in de viscommissie.
Cafetaria Veenema verraste alle kinderen met een ijsco, die bijzonder welkom was, gelet op het fraaie zomerweer.
Alle deelnemers mochten hun eigen visstekje uitzoeken en de deelname was gratis.
Dit heeft ook te maken met de lijstcollecte die plaatsvond in Akkrum en Nes in 
april j.l. 
Na afloop van de wedstrijd vond de prijsuitreiking plaats in eetcafé
 “Kromme Knilles” alwaar de winnaars uit handen van Bakker Boonstra, voorzitter van de viscommissie, hun beker in ontvangst namen.


Tijdens de wedstrijd vonden er nog diverse “premiesprints” plaats.
De prijzen waren hengels en vistassen, beschikbaar gesteld door de familie Edelijn.
De woning van de familie Edelijn wordt op de avond van de wedstrijd gebruikt als hoofdkwartier van de organisatie.

Na de prijsuitreiking volgde een zeer geslaagde Hollandse Avond in de 
“Kromme Knilles”, met medewerking van zanger Sipke de Boer.
Het lijkt op de 1edag van het Merkefeest elk jaar drukker te worden.
Hieronder volgen de prijswinnaars:
1e vis: Rutmer de Jong en Patrick van der Weide
Kleinste vis: Rutmer de Jong (2,5 cm)
Jongste deelnemer: Britt van der Sluis (geboren september 2017)
Grootste vis: Ivar Swiersema (29 cm)
Pechprijs: Sophie Paulusma en Ritske Tulner (kort voor 19.00 uur gevangen vis)
Ties Bloothoofd: had dikke brasem aan de haak maar verspeelde daarbij zijn materiaal
Meeste aantal vissen: Ivar Swiersema
Grootste totale lengte (jeugd t/m basisschool): Ivar Swiersema (2.60 m.)
Grootste totale lengte (overige deelnemers): Heiko Zijlstra en Atze Schotanus.

Viswedstrijd-2019-1 Viswedstrijd-2019-1
Viswedstrijd-2019-2 Viswedstrijd-2019-2
Viswedstrijd-2019-3 Viswedstrijd-2019-3