Viswedstrijd op donderdag 27 juni a.s.

Ingevoerd op 26-06-2019

De viswedstrijd vindt dit jaar plaats op donderdag 27 juni a.s., aanvang 19.00 uur. De viswedstrijd vindt plaats aan de oevers van de Boorn, ter hoogte van de Boarnswâl. Een ieder kan meedoen en de deelname is gratis. Dat laatste heeft ook te maken met de lijstcollecte in Akkrum en Nes.
De organisatie is in handen van Stichting Akkrum-Nes Centraal in samenwerking met de buurtvereniging Heechein en de Hengelsportvereniging Heerenveen.

Er zijn speciale prijzen (eremetaal) voor de 1e vis, de grootste vis, de kleinste vis, de jongste deelnemer en het grootste aantal vissen. Ook is er een pechprijs.
De hoofdprijs (wisselbeker) is echter voor die visser die qua totale lengte van de vissen het beste scoort! Het gaat dan om de Geert Postma-bokaal. 
Zo’n prijs is er ook voor de jeugd tot en met de basisscholen. Voor hen is er ook een beker beschikbaar waar het gaat om de totale lengte van de gevangen vissen per deelnemer.
Opmerking verdient dat paling niet meetelt in alle klassementen.

Iedereen mag zelf een visstek uitzoeken en dient elf een hengel en aas mee te nemen. De prijsuitreiking is na afloop van de viswedstrijd in café Kromme Knilles.
Inschrijving kan geschieden op de wedstrijddag bij de inschrijfpost nabij de Smelle Brêge vanaf 18.30 uur.
Voor alle basisschoolleerlingen heeft de organisatie een herinneringsmedaille met halslint.
Na afloop van de viswedstrijd is er een Hollandse Avond in café Kromme Knilles met medewerking van Sipke de Boer.

Viswedstroijd-2018 Viswedstroijd-2018