Help Plaatselijk Belang Akkrum Nes richting te geven aan nieuwe dorpsvisie

Ingevoerd op 14-05-2019

Plaatselijk Belang is we bezig met het maken van een nieuwe dorpsvisie voor de komende jaren. De dorpsvisie geeft de mening weer van de inwoners van Akkrum en Nes. Waar willen inwoners naartoe? Wat is goed, wat kan beter, wat missen de inwoners en wat willen ze juist behouden? Plaatselijk Belang wil de mening van zoveel mogelijk inwoners; van jong tot oud. Om deze te verzamelen is er een enquête gemaakt. Plaatselijk Belang wil graag weten, wat u van uw leefomgeving, de (zorg)voorzieningen, het toerisme, de uitstraling van het dorp, de natuur, het woningaanbod etc, vindt. De uitkomsten hiervan biedt Plaatselijk Belang kaders voor de komende jaren. De huidige dorpsvisie loopt namelijk in 2020 af. 

Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter. Help Plaatselijk Belang en vul HIER (https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9XG139EbpnwhEEt) de vragenlijst in! De hernieuwde dorpsvisie zal in november op de Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. 

 

Akkrum-©Akkrum.net Akkrum-©Akkrum.net