Wat willen inwoners voor hun dorpen en wijken in 2030?

De gemeente nodigt iedereen uit met ideeën te komen voor de Omgevingsvisie - Ingevoerd op 08-05-2019

In mei kunnen inwoners van Heerenveen hun kijk geven op de toekomst van hun wijken en dorpen. Wethouder Jaap van Veen: “2030 klinkt nog ver weg. Maar het is belangrijk nú na te denken over wat we dan nodig hebben. In maart hebben inwoners al samen nagedacht over de grootste aandachtspunten voor hun buurt. Zij noemden het mooie landschap, de leefbaarheid van dorpen en wijken en de bereikbaarheid als belangrijke kwaliteiten van Heerenveen. Hoe gaan we daar in de toekomst het beste mee om? Met de inwoners spreken we daarover verder in mei. Ik daag iedereen uit: kom ook en bespreek uw idee met ons!”

Ideeën van inwoners voor de Omgevingsvisie
De bijeenkomsten in mei zijn een vervolg op de omgevingsdialogen die in maart zijn gehouden. De gemeente Heerenveen wil in gesprek met zoveel mogelijk inwoners om onderwerpen en ideeën op te halen voor de Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft het gezamenlijke antwoord op de vraag: ‘Wat voor gemeente willen we zijn in 2030?’

Nieuwe gespreksronde over eigen omgeving
Tijdens de bijeenkomsten in maart hebben inwoners verteld welke kansen en uitdagingen zij belangrijk vinden voor hun eigen omgeving. In mei gaat de gemeente Heerenveen opnieuw in gesprek met inwoners. Dan gaat het vooral over de verschillende manieren waarop we om kunnen gaan met deze kansen en uitdagingen. 

Iedereen kan meedenken
Alle inwoners van Akkrum, Nes, Aldeboarn, Haskerdijken, Nieuwebrug, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot en Gersloot-Polder zijn op 21 mei van harte welkom in OBS Akkrum om deel te nemen aan deze omgevingsdialoog. Het programma begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie of thee. In verband met de catering is het fijn als deelnemers zich aanmelden. Dit kan tot 3 dagen van tevoren via visie@heerenveen.nl (mailto:visie@heerenveen.nl).

Omgevingsvisie en omgevingswet
In 2021 komt er één omgevingswet. Deze wet gaat over alles om ons heen, zoals water, wonen, gezondheid, natuur, verkeer en landbouw. Het doel van de wet is dat de wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving eenvoudiger en overzichtelijk wordt. Het opstellen van een Omgevingsvisie is onderdeel van de omgevingswet. 

Meer informatie over de Omgevingsvisie en de dialoogbijeenkomsten staat op mijnkijkopheerenveen.nl (http://www.mijnkijkopheerenveen.nl).

Omgevingsdialogen Omgevingsdialogen