Akkrumse maakt uitbreiding Saar aan Huis Fryslân mogelijk

Ingevoerd op 07-03-2019

Om nog beter op de toegenomen vraag in te kunnen spelen, is het team van Saar aan Huis Fryslân per 4 maart uitgebreid met Monique Venema uit Akkrum/Nes.

Saar aan Huis is een landelijke organisatie met een regionaal karakter. Ruim een jaar geleden is Willeke Philips-Zweep gestart met Saar aan Huis Fryslân. Elke Saar aan Huis vestiging biedt ouderen allerlei vormen van ondersteuning en zorg thuis. Het kan gaan om licht huishoudelijk werk, het doen van boodschappen, koken, het begeleiden bij artsenbezoek, persoonlijke verzorging maar ook het doen van een spelletje. Ouderen met een zorgvraag krijgen ondersteuning van één en dezelfde “Saar” op het afgesproken tijdstip. Met een drukke baan en een eigen gezinsleven is het voor kinderen van (dementerende) ouderen niet altijd eenvoudig als mantelzorger bij te springen. Het inhuren van extra hulp via Saar aan Huis biedt dan een goede oplossing.

Venema`s jarenlange ervaring in de werving en selectie komt van pas bij het vinden van een passende Saar bij iedere vraag. ‘Onze Saars zijn zorgvuldig en met aandacht geselecteerd. De Saars beschikken over een verklaring omtrent gedrag, hebben ruime (mantel)zorg en/of levenservaring, wonen in de nabije omgeving en hebben affiniteit met zorg en ouderen. Er zijn voor een ander is voor hen niet meer dan vanzelfsprekend,’ aldus Monique Venema. ‘Ik maak graag het onmogelijke mogelijk en zie altijd kansen en oplossingen. Daarin hebben Willeke en ik elkaar gevonden. Ik krijg net als zij energie van het verbinden van mensen’. Zij en Philips-Zweep werkten al eens succesvol samen bij Randstad Uitzendbureau en zijn daarnaast zelf ervaren mantelzorgers. 

Willeke Philips-Zweep: ’We krijgen enthousiaste reacties van cliënten die het afgelopen jaar een Saar hebben ingeschakeld. Ik ben blij met de komst van Monique zodat we mantelzorgvragen uit de hele provincie kunnen beantwoorden’. Philips is in Akkrum ook geen onbekend gezicht. Ze werkte een aantal jaren vanuit ’Oars troch Leppehiem’ voor en met senioren en leerde zo veel mensen kennen in de wijde omtrek van Akkrum.

Saar aan Huis is complementair aan de bestaande zorg voor ouderen en kan daarmee van toegevoegde waarde zijn op het reeds bestaande zorgaanbod. Daar waar deze nog niet geïndiceerd of toereikend is, biedt Saar aan Huis uitkomst voor zowel mensen met een zorgvraag als voor hun omgeving. Ook mensen met een PGB kunnen bij Saar aan Huis terecht. Diverse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten van Saar aan Huis.

Voor meer informatie www.saaraanhuis.nl (http://www.saaraanhuis.nl). Saar aan Huis Fryslân is bereikbaar op 06 - 118 813 34 of via fryslan@saaraanhuis.nl (mailto:fryslan@saaraanhuis.nl)

Monique-Venema-en-Willeke-Philips Monique-Venema-en-Willeke-Philips