Wat is de kijk van inwoners op hun wijk of dorp van 2030?

Omgevingsvisie gemeente Heerenveen: samen vooruit kijken

Goede voorzieningen voor ouderen, veel groen in de wijk of ruimte voor agrarische bedrijven… Wat vinden inwoners belangrijk voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in hun wijk of dorp? De gemeente Heerenveen gaat hierover met hen in gesprek. De gesprekken leveren bouwstenen voor de Omgevingsvisie die de gemeente gaat maken. In maart organiseert de gemeente de eerste Omgevingsdialogen met inwoners.
 
Blik op de toekomst
Hoe de gemeente Heerenveen er rond 2030 uitziet, kan niemand exact voorspellen. Toch kijkt wethouder Jaap van Veen graag samen met inwoners vooruit. “We kunnen al wel nadenken over wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen. Hiermee kunnen we richting geven aan de toekomst.” Dat de gemeente dit samen met haar inwoners doet, is volgens Van Veen vanzelfsprekend. “Inwoners weten als geen ander wat er leeft in een straat, wijk en dorp. Zij wonen er tenslotte.”
 
Goed omgaan met snelle veranderingen
De samenleving verandert in snel tempo. Hoe gaan we hiermee om in onze eigen omgeving? Als antwoord hierop maakt de gemeente Heerenveen -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid. Zijn er goede voorzieningen voor ouderen en voor jongeren? Hoe kunnen we het beste omgaan met onze bedrijventerreinen? Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, nodigt de gemeente eerst inwoners uit om mee te denken.
 
Inwoners uitgenodigd: geef uw kijk op Heerenveen
Wat vinden inwoners belangrijk, waar zien zij kansen? Alle inwoners kunnen hun kijk geven op de toekomst van hun dorp, wijk of heel Heerenveen. Dat kan tijdens de eerste serie omgevingsdialogen ‘Mijn Kijk op Heerenveen’. Na deze bijeenkomsten organiseert de gemeente Heerenveen de komende maanden meer meedenkmomenten waarbij inwoners online, in bijeenkomsten en in hun buurt hun visie kunnen geven.

De omgevingsdialoog voor Akkrum, Nes en Aldeboarn vind plaats op 21 maart om 19.00 uur in OBS Akkrum op De Stringen 3 in Akkrum

Plaatsnaambord Akkrum © akkrum.net Plaatsnaambord Akkrum © akkrum.net