Wijkagent Hein Landman volgt Lucas Haanstra op

Ingevoerd op 29-11-2018

Na jarenlang een vertrouwd gezicht te zijn geweest in Akkrum en omgeving neemt Lucas Haanstra (r) afscheid als wijkagent. Zijn opvolger is Hein Landman.

Lucas Haanstra begon zijn loopbaan bij de politie in het jaar 1975 bij de Rijkspolitie Opleidingsschool in Harlingen. Via Dokkum (1976) en Wommels (1991) werd hij Rayoncommandant in Winsum. Vervolgens maakte hij de overstap naar Grou (1992) waar de politie in die periode nauw ging samenwerken met Leeuwarden. Lucas: ‘Daar bleef ik tot en met het jaar 2013 werkzaam in verschillende functies. Ik was onder andere wijkagent in Grou, Wergea, Warten en Reduzum. Na de gemeentelijke herindeling van 2013 ging ik werken voor Heerenveen. De laatste vijf jaar was ik met veel plezier wijkagent in de dorpen Akkrum, Nes en Aldeboarn, De Streek, Haskerdijken en Nieuwebrug. Hein Landman neemt nu het stokje van mij over.’

De nieuwe wijkagent is Hein Landman. Hij stelt zich graag voor: ‘Ik ben Hein Landman uw nieuwe wijkagent. Ik zal werkzaam zijn in Akkrum, Nes, Aldeboarn, Nieuwebrug, Haskerdijken en de dorpen van Aengwirden. 18 Jaar geleden is mijn politiecarrière van start gegaan. Daarvoor heb ik 12 jaren gevaren bij de marine. Ik werd in 2003 in Heerenveen geplaatst. In de noodhulp, de zogenaamde basispolitiezorg, lagen mijn primaire werkzaamheden. Daarnaast heb ik nog steeds een aantal neventaken waaronder het coördineren van het bike-team in Zuidoost Friesland, ‘familie agent’, spottersrol tijdens de uit- en thuiswedstrijden van sc Heerenveen en namens de politie ben ik contactpersoon van een vmbo school in Heerenveen. In het verleden heb ik tijdens afwezigheid van de wijkagenten de honneurs mogen waarnemen. En nu mag ik zelf aan de slag in voor mij allemaal mooie dorpen. Ik heb inmiddels al een aantal contactmomenten gehad met meerdere ketenpartners en plaatselijke organisaties. Lukas Haanstra heeft afscheid genomen en mij geïntroduceerd. Samen met alle partners en inwoners van alle dorpen hoop ik mijn functie met veel plezier te kunnen vervullen.

Hein-Landman-(l)-en-Lucas-Haanstra Hein-Landman-(l)-en-Lucas-Haanstra

Reacties
Reactie: (Sijtse Peterson)
29-11-2018, 13:16
Hallo Lucas, We hebben een tijdje samen gewerkt wens je veel vrije tijd voor de toekomst. Geniet ervan de komende tijd.