Hebben Akkrum en Nes wensen en dromen voor 2028?

Ingevoerd op 02-11-2018

De organisatie van Culturele Hoofdstad, LF 2018, vraagt in een laatste project aan dorpen, wijken en straten in Fryslân om op 77 doeken aan te geven welke dromen en wensen er bestaan voor 2028. Het project heet ‘Yn2028…..’.
Ook in Akkrum staat bij de Poiesz een doek, waarop  iedereen, jong of oud, zijn wens of droom voor 2028 kan schrijven of tekenen.
Al die wensen en dromen op 77 doeken worden gebundeld en verwerkt in een kunstwerk van kunstenaar Henk Hofstra, bekend van zijn spiegeleieren op het Zaailand in Leeuwarden, of de rode mieren bij De Lawei in Drachten. Het grote kunstwerk staat van 17 tot en met 25 november op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. 
Inwoners van Akkrum en Nes zijn in staat dromen te verwezenlijken. Dat is wel bewezen in talloze evenementen en projecten zoals ‘Meet me at the Fountain’ en de ‘Kunstwandelroute’.
Plaatselijk Belang Akkrum Nes en de Stifting Kulturele Eveneminten Akkrum Nes (SKEAN) nodigen je van harte uit je te uiten op het doek naast de brievenbus bij de Poiesz.

Yn2028 Yn2028