Spetterende waterfeest in Akkrum

Ingevoerd op 13-07-2018

Afgelopen dinsdag was het spetterende waterfeest op het sportveld in Akkrum. Als afsluiting van de 10 naschoolse activiteiten dit schooljaar, konden kinderen van OBS Akkrum en Ds. Hasperschool deelnemen aan deze laatste en afsluitende activiteit. Kinderen konden afgelopen schooljaar aan verschillende sporten snuffelen. De lessen werden gegeven door de sportvereniging uit de buurt. De organisatie van de activiteit(en) lag in handen van buurtsportcoach Grace Ybema en Stichting Kinderopvang Friesland. Volgend schooljaar zal na schooltijd weer een sportaanbod zijn. Voor aanmelding van de sportactiviteiten na schooltijd kun je terecht op www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl (http://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl) of voor meer informatie mailen naar grace@sportfryslan.nl (mailto:grace@sportfryslan.nl)

Spetterende-waterfeest-in-Akkrum Spetterende-waterfeest-in-Akkrum