Nieuwe wijzerplaten kerktoren Akkrum

Ingevoerd op 1-2-2014

Tijdens de restauratie van de kerktoren in Akkrum is afgelopen zomer niet alleen het metselwerk en het houtwerk hersteld maar zijn ook nieuwe wijzerplaten aangebracht. De oude wijzerplaten waren sterk verweerd en de verlichting functioneerde ook al jaren niet meer. Samen met een geheel nieuwe bedrading en energiezuinige lampjes is het weer mogelijk om ook ‘s nachts de tijd op de toren te kunnen lezen.
In een daarvoor bestemde al aanwezige sparing is, aan de noordwest gevel van de toren, nog een extra vierde wijzerplaat aangebracht. Bij de bouw van de toren waren, aan de belangrijkste kant van het dorp, slechts twee wijzerplaten
geplaatst. Daar waar de meeste bebouwing stond, de zuidoost en de noordoost zijde, vond men het slechts noodzakelijk dat je op de klok kon kijken. In de 50er jaren is aan de zuidwest gevel, toen Akkrum aan die kant werd uitgebreid, nog een derde wijzerplaat geplaatst. De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft, als eigenaar van de toren, er nu dus voor gekozen om ook aan de vierde gevel een wijzerplaat aan te brengen.
Dankzij financiële bijdragen van plaatselijke organisaties en fondsen is het mogelijk geworden deze werkzaamheden uit te voeren. De eigenaar van de toren, de Monumentenstichting Boarnsterhim, is het Coöperatiefonds van de Rabobank, de PKN gemeente Akkrum, het Klaverbladfonds uit Akkrum en Plaatselijk Belang Akkrum-Nes dan ook zeer erkentelijk voor deze steun.