Herdenking bij het monument op Soarremoarre

ingevoerd op 2-11-2012

Op 8 november 1941 werd de Vickers Welligton X9976 neergeschoten door de Duitse nachtvlieger Helmut Lent.
De bommenwerper boorde zich brandend in de zachte veengrond bij Soarremoarre achter de boerderij van de familie Voolstra. Alle 6 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.
2 jaar geleden werd een monument opgericht in de buurt van de plaats waar het vliegtuig neerstortte. De scholen van Aldeboarn hebben dit monument geadopteerd en organiseren jaarlijks op genoemde datum een herdenkingsbijeenkomst. Zij doen dit in samenwerking met het Soarremoarre comité dat mede zorg droeg voor de totstandkoming van dit monument. Henk looijenga, hoofd van basisschool de Finne nam hiertoe het initiatief.
De scholen hebben een lesbrief ontwikkeld m.b.t. de tweede wereldoorlog en daarin wordt speciale aandacht besteed aan de crash bij Soarremoarre. Ook worden contacten onderhouden met nabestaanden en een school in Nieuw Zeeland. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om niet te vergeten wat het voor veel mensen betekende om onder bezetting door Nazi- Duitsland te moeten leven en dat velen hun leven hebben gegeven om ons de vrijheid terug te geven.
Een mooie bijkomstigheid van het monument is, dat veel wandelaars, fietsers en ook automobilisten bij het monument de gelegenheid aangrijpen om even plaats te nemen op de mooie bank die daarbij is neergezet door de ruilverkavelingscommissie. Zij nemen niet alleen kennis van het monument en de achtergrond daarvan, maar genieten tevens van de rust die er van de weidse omgeving uitgaat. Deze vormt een groot contrast met het enorme lawaai waarmee de bommenwerper neerstortte.
Donderdag 8 november a.s. zal dus de herdenking plaats vinden om 13.30 uur bij het monument op Soarremoarre.
Er zullen bloemen worden gelegd, gedichten gelezen, de ‘taptoe’ zal worden geblazen en een minuut stilte in acht genomen worden. Aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan het tweede-wereldoorlogmuseum van dhr. G. Haagsma te Aldeboarn waar de herdenking een voortzetting zal vinden. Daar zijn o.a. resten van het neergestorte vliegtuig te zien.
Tenslotte moge duidelijk zijn dat een ieder van harte welkom is om aan deze herdenking deel te nemen.